Nauka poprzez zabawę – jak pomóc dziecku z trudnościami w mówieniu?

Nauka poprzez zabawę – jak pomóc dziecku z trudnościami w mówieniu?

Mowa dla każdego z nas jest kluczowym elementem, jednak szczególne znaczenie odgrywa w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. To właśnie dzięki niej dziecko może się komunikować z otoczeniem, zdobywać i chłonąć nowe informacje, a także pozwala na wyrażanie emocji. To, jaki jest nasz język określa nasz późniejszy rozwój zawodowy oraz edukacyjny. Świadomość! To nie jest powód do wstydu… Przyczyn możemy szukać wszędzie. Od niedociągnięć ze strony opiekunów po problemy budowy krtani czy uzębienia. Mądry rodzic będzie chciał pomóc, a nie zamiatał problem pod dywan… Możesz spotkać się z trzema sytuacjami. Pociecha może opuszczać daną głoskę, zmieniać ją na zupełnie inną, bądź wypowiadać w sposób odbiegający od normy. Często jest tak, że dziecko wie jak dana głoska brzmi, jednak boi się, że źle ją wypowie. Wbrew pozorom, Twoja pociecha dużo rozumie… W końcu zacznie zauważać, że jego mowa jest inna niż kolegów czy koleżanek z przedszkola.

Ramy ogólne – kolejność pojawiania się głosek w poszczególnych okresach życia dziecka

do końca 1 roku – /p, b, m, pi, bi, mi/
ok. 1 – 2 – /ś, ź, ć, dź oraz ń, j/
ok. 1,5 – 2,5 – /k, g, ch, ki, gi, chi/
ok. 2 – 2,5 – /f, w, fi, wi/
ok. 2,5 – 3,5 – /l/
ok. 3 – 4,5 -/s, z, c,dz/
ok. 4,5 – 6 – /r/
ok. 5 – 6(7) – /sz, ż, cz, dż/

Oczywiście musimy pamiętać o tym, że każde z dzieci jest inne. Nie powinniśmy popadać w obłęd! Warto już od najmłodszych lat ćwiczyć ze swoją pociechą, dawać dobry wzorzec wymowy oraz wybierać zabawy, które spełniają również cele edukacyjne.

Propozycje gier logopedycznych

Przygotowaliśmy dla Państwa aż pięć propozycji gier wspomagających rozwój mowy, które dedykowane są dzieciom już od 5 roku życia.

Polska firma Alexander to rodzinne przedsiębiorstwo, które od lat tworzy zabawki edukacyjne i gry planszowe. Firma realizuje motto „nauka przez zabawę”, gdyż stosując tą zasadę można uzyskać najlepsze wyniki w przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Wszystkie produkty firmy łączą cechy edukacyjne i rozrywkowe. Ich atutem jest najwyższa jakość, wysoki poziom merytoryczny, interesująca oprawa graficzna, a także konkurencyjna cena. Wszystko to sprawia, że obecnie „Alexander” jest liczącym się na rynku polskim producentem gier planszowych i zabawek edukacyjnych!

  1. Drabina (cz. 1, cz.2)

                                                                                                     

 

Drabina 1. oraz Drabina 2. to gra logopedyczna, która pomaga w rozróżnianiu głosek opozycyjnych (s,z,c,dz, sz, cz, dż, ź, ć, dź, ś, ż, lub p-b, t-d, k-g, f-w), poszerzenia własnego słownika oraz rozwoju percepcji słuchowej. Zadaniem uczestników zabawy jest różnicowanie głosek (syn – córka, obrażony zuch), postrzeganie, pamięć oraz koncentracja.

Zawartość pudełka:
– plansza – 4 puzzle
– pionki – 4 szt.
– kartki z wyrazami – 240 szt.
– kostka – 1 szt.

Układamy drabinę! W pudełku znajduje się 20 kompletów kart po 12 sztuk, gdzie każdy z nich posiada inny kolor i oznaczenie do jakiej opozycji głosek należy. Prowadzący wybiera karty w jednym kolorze i ustawia je w stosie obok planszy, a pozostałe odkłada do pudełka. Uczestnicy ustawiają wybrane przez siebie pionki na polach startowych o tym samym kolorze. Bierzemy pierwszą kartę i odczytujemy zapisane tam słowo lub wyrażenie. Jeśli wypowiemy je poprawnie – możemy rzucić kostką i poruszyć się dalej po szczeblach drabiny zgodnie z wyrzuconą liczbą oczek.

Więcej: https://www.panzabawka.pl/alexander-gra-logopedyczna-drabina-cz2-3666
              https://www.panzabawka.pl/alexander-gra-logopedyczna-drabina-cz1-3659

 

2. Trudne słowa (cz.1, cz.2)

                                            

Trudne słowa 1. to gra logopedyczna, która pomaga w poszerzeniu własnego słownika, rozwoju percepcji słuchowej oraz utrwalaniu poprawnej wymowy wyrazów z głoskami opozycyjnymi: k-t, g-d, l-j, j-r, w-ł, f-ch, z kolei Trudne słowa 2. – głoska r (r,r-r,tr-,dr-) oraz opozycje głosek r-l, l-r, r-j, j-r, 

Zadaniem uczestników zabawy jest różnicowanie głosek, postrzeganie, pamięć oraz koncentracja.

Zawartość pudełka:
– plansza – 9 szt.
– plastikowa ramka – 1 szt.
– notes – 1 szt.

Na ośmiu tablicach znajduje się po 12 par opisanych obrazków. Każda tablica ma umieszczone na górze oznaczenie ćwiczonych głosek, np. k -d, d – k. Przed rozpoczęciem gry należy wybrać jedną z tablic i wsunąć ją w prowadnice znajdujące się w dolnej części plastikowej ramki. Gracz, na którego przyszła kolej otwiera 2 klapki plastikowej tablicy. Dokładnie i wyraźnie wymawia nazwy odkrytych obrazków.

Więcej: https://www.panzabawka.pl/alexander-gra-logopedyczna-trudne-slowa-cz1-3673
              https://www.panzabawka.pl/alexander-gra-logopedyczna-trudne-slowa-cz2-3697

 

3. Głoski do z(ż)abawy

Głoski do zabawy to gra, która rozwija słuch fonemowy (umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów) oraz koordynację wzrokowo – słuchowo- ruchową, koncentrację słuchową – umiejętności, które są istotne zarówno w nauce czytania, jak i pisania.

Zawartość pudełka:
– karty żabek – 55 szt.
– karty ilustracji – 55 szt.
– plansza – 1 szt.
– pionki – 5 szt.
– kostkę – 1 szt.

Gra posiada aż 4 wersje zabawy: 2 warianty z kartami lub 2 warianty z kartami i planszą.

Jeden z nich: Prowadzący grę układa potasowane karty – żabki w stosie oraz tasuje i rozdaje uczestnikom równą ilość kart z ilustracjami. Najmłodszy uczestnik rozpoczyna grę odwracając pierwszą z góry kartę „żabkę”, liczy ilość żabek i wśród swoich kart wybiera rysunek, którego nazwa ma taką samą liczbę głosek. Wybraną kartę kładzie na stół i głośno wymawia wyraz. Pozostali uczestnicy oceniają, czy ilość żabek zgadza się z ilością głosek.

Więcej: https://www.panzabawka.pl/alexander-gra-logopedyczna-gloski-do-zzabawy-3635

Szukaj gier na naszej stronie internetowej: https://www.panzabawka.pl/

Zapraszamy!